اخذ تاییدیه تجهیزات تولیدی از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد

اخذ تاییدیه تجهیزات تولیدی از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد

 

مجموعه تولیدی هارنس در راستای حمایت از تولید ملی ، طی بازدید صورت گرفته توسط کارشناسان محترم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد از سایت کارخانه ، کلیه آزمون های استاندارد ملی شماره 1-22253 را پاس نموده و موفق به اخذ تاییدیه انواع بارنده های آبفشان (اسپرینکلر) از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد گردید.