اخد تاییدیه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران

 

پیرو بازدید صورت گرفته کارشناسان محترم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از سایت کارخانه ، آزمایشگاه تخصصی ، خط تولید و انجام آزمون های استاندارد ملی شماره 1-22253 ، بارنده آبفشان “هارنس” با موفقیت در وندور لیست تجهیزات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران قرار گرفت.

جهت مشاهده لیست تجهیزات به لینک ذیل مراجعه شود.