بعد از عملکرد یک بارنده و اطفا حریق در یک فضا و خروج آب از بارنده ها جهت کامل تخلیه نشدن آب و کنترل آب ورودی در هر طبقه و هدر نرفتن بی رویه آب ،منبع ذخیره آب ، بهتر است از یک شیر کنترلی استفاده شود که ما یک پکیج کامل به نام زون اسمبلی پیشنهاد می گردد . زون اسمبلی تشکیل شده از شیر پروانه ای ، فلو دتکتور ، شیر تست و تخلیه که به روی لوله های بارنده سر خط ورودی هر طبقه نصب می گردد که عملکرد باز و بسته شدن شیر پروانه ای به سیستم اعلام حریق مانیتور شده و همچنین فلو دتکتور از زمانیکه بارنده یک خط عمل نماید به سیستم اعلام حریق فرمان می دهد و شیر های تست و تخلیه نیز در زمان تعمیر و نگهداری بدون تست مخرب می تواند عملکرد بارنده ها و خروجی آب آن طبق استاندارد و عملکرد پمپ و … را آزمایش نموده و بصورت دائم و اتوماتیک عملکرد کلیه بارنده ها و خطوط اصلی به روی سیستم اعلام حریق مانیتور می گردد .