در برخی فضاها جهت اتصال بارنده به شبکه اصلی لوله ها و جانمایی دقیق در مکان مورد نظر بایستی از رابط انعطاف پذیر (لوله فلکسیبل) که قابلیت فرم دهی دارند به جای اتصال ثابت استفاده نمود و این لوله ها بایستی دارای فشار کاری استاندارد جهت نصب در سیستم بارنده باشند و دارای سایز بندی از ۷۸ سانتی متر تا ۱۸۳ سانتی متر می باشد.