اسپرینکلر چیست؟

بارنده های آبفشان (اسپرینکلرها) آتش سوزی یکی از حوادث پر تکرار در زندگی امروز می باشد که انسان همیشه با ... ادامه مطلب