بازدید کارشناسان محترم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد

در راستای حمایت از کالای ایرانی ، کارشناسان محترم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد ، از خط تولید ، انبار ، آزمایشگاه فنی و تخصصی صنایع مهندسی هارنس بازدید به عمل آوردند.

طی بازدید صورت گرفته عملکرد اسپرینکلرهای هارنس مطابق استاندارد ملی شماره 1-22253 تست و بررسی گردید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!