بازدید کارشناسان محترم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد

بازدید کارشناسان محترم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد

در راستای حمایت از کالای ایرانی ، کارشناسان محترم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد ، از خط تولید ، انبار ، آزمایشگاه فنی و تخصصی صنایع مهندسی هارنس بازدید به عمل آوردند. طی بازدید صورت گرفته عملکرد اسپرینکلرهای هارنس مطابق استاندارد ملی شماره 1-22253 تست و بررسی گردید.

اخذ تاییدیه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران

پیرو بازدید صورت گرفته کارشناسان محترم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از سایت کارخانه ، آزمایشگاه تخصصی ، خط تولید و انجام آزمون های استاندارد ملی شماره 1-22253 ، بارنده آبفشان “هارنس” با موفقیت در وندور لیست تجهیزات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران قرار گرفت. جهت مشاهده لیست تجهیزات…

بازدید کارشناسان اداره استاندارد از سایت کارخانه هارنس

بازدید کارشناسان اداره استاندارد از سایت کارخانه هارنس

مجموعه تولیدی هارنس جهت دریافت استاندارد ملی بارنده های آبفشان (اسپرینکر) پذیرای کارشناسان محترم اداره استاندارد خراسان رضوی بود که طی آن بازدید کامل از پروسه تولید ، انبار مواد اولیه و اساسی ، واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه صورت گرفت و کلیه آزمون ها و تست های اسپرینکلر مطابق استانداردملی شماره ۱-۲۲۲۵۳ به صورت…

اخذ تاییدیه تجهیزات تولیدی از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد

اخذ تاییدیه تجهیزات تولیدی از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد

مجموعه تولیدی هارنس در راستای حمایت از تولید ملی ، طی بازدید صورت گرفته توسط کارشناسان محترم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد از سایت کارخانه ، کلیه آزمون های استاندارد ملی شماره 1-22253 را پاس نموده و موفق به اخذ تاییدیه انواع بارنده های آبفشان (اسپرینکلر) از سازمان آتش نشانی و خدمات…