اسپرینکلرهای مخفی (دکوراتیو)

تعریف اسپرینکلر مخفی در واقع نوعی بارنده پایین زن است که مجهز به صفحه منحرف کننده (دفلکتور) متحرک می باشد. در این بارنده کلیه اجزاء توسط یک صفحه پوششی (Cover Plate) پنهان و مخفی شده است زمانی که یک اسپرینکلر نصب شده را مشاهده می کنیم چیزی به جز این صفحه پوششی نمی بینیم. این…