اسپرینکلر دلوج هارنس

اسپرینکلر هارنس مدل HS-HV:

بارنده دلوج (سیلابی)  می باشد که نازل های پرسرعت پاشش آب ، نازل های باز با تیپ پلیت چرخشی داخلی هستند که برای سیستم اسپری ثابت یا دلوج (سیلابی ) به منظور کاربرد های محافظت در باربر حریق طراحی شده اند . این نازل ها الگوی پاشش آب پر سرعتی که متحد الشکل ، پیوسته و متراکم است را تولید می کند . این نازل ها به طور معمول به منظور خنک کاری سطوح و همچنین اطفا حریق به کاربرده می شوند . این نازل ها به طور نمونه برای عملکرد در سیستم دلوج و در کاربرد های خاص آن از قبیل ترانسفورماتورهای میدان های نفتی ، صفحات کلید ، تجهیزات فرآیند های شیمیایی ، نوار های نقاله و انبار های ذخیره سازی مایعات قابل اشتعال استفاده می شوند .حداقل فشار برای دستیابی به یک الگوی پاشش قابل قبول psi50 می باشد.

مراقبت و نگهداری :

نازل اسپری می بایست با مراقبت کافی به کار برده شود . برای حصول بهترین نتیجه می بایست نگهداری و انبار داری علاوه بر حمل و نقل در بسته بندی اصلی انجام شود . نازلی که از نظر دید ظاهری آسیب دیده است نباید نصب شود و برای نصب از نوار تفلون یا عایق نرم دیگری بر روی رزوه نری نازل استفاده کنید ، توصیه می شود که سیستم لوله کشی پاشش آب توسط یک نیروی دارای صلاحیت بازرسی گردد و نازل نیز باید از نظر خوردگی یا وجود مانع داخلی یا خارجی در آن چک شود . در صورت نیاز نازل می بایست تنظیف یا تعویض شود . سیستم می بایست حداقل ۳ بار در سال برابر با مقررات PA/TAC یا مرجع صاحب صلاحیت جهت آماده نگهداشتن آن عملکرد داشته باشد . مالک این سیستم ، تنها شخص مسئول در قبال سیستم پاشش آب و اجزا آن است تا به درستی عمل کند.